Kérelem anyasági támogatás megállapítására


TÁJÉKOZTATÓ ÉS ÚTMUTATÓ
a nyomtatvány kitöltéséhez


Amennyiben a kérelmező egyszerre több ellátás iránti kérelmet nyújt be, az I.4-I.10. sorokat csak az egyik ellátásra vonatkozó nyomtatványon kell kitöltenie. A 16. életévét be nem töltött kiskorú szülő nevében a kérelmet a törvényes képviseletét elláőtó személynek kell benyújtania. Ebben az esetben a kérelmet a kiskorú szülő adataival kell kitölteni, de a nyomtatványt a törvényes képviselőnek kell aláírnia. Az ellátás megállapítása esetén a folyósítás a törvényes képviselő részére történik.

I.4. ponthoz
A kérelmező állampolgárságát kell beírni. Amennyiben a kérelmező nem magyar állampolgár, de Magyarországon él és bevándorlási, letelepedési engedéllyel vagy tartózkodási kártyával, regisztrációs igazolással rendelkező, illetve menekült vagy hontalan, akkor ezt a jogcímet kell az állampolgárság mellé beírnia.

I.9. ponthoz
Azon lakcímet kell feltüntetni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik és amely a kérelmező lakcíméről kiállított hatósági igazolványában bejelentett lakcímként (lakóhely vagy tartózkodási hely) szerepel. A lakcím megadása a lakcímkártyán levő formátumban történjen.

I.10. ponthoz
Nem kötelező feltüntetni a telefonszámot, illetve az e-mail elérhetőséget, de megadása gyorsíthatja az ügyintézést.

II.11. ponthoz
Azon gyermek(ek)re vonatkozó adatok feltüntetése szükséges, aki(k) után az anyasági támogatást kérelmezi. Ha a gyermek nincs a saját háztartásában, arról kell nyilatkozni, hogy hol van elhelyezve.
Amennyiben több gyereket szeretne felvinni, azt a "További gyermek(ek) felvitele" gomb megnyomásával teheti meg.

III.16. ponthoz
Amennyiben a kérelmező az anyakönyvi nyilvántartásban, gyámhatósági nyilvántartásban, illetve a jegyző vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala által vezetett szociális nyilvántartásban szereplő adatot nem igazolt, annak a hatóságnak megnevezését és címét is itt kell feltüntetni, amely az eljáró hatóság által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető. A kérelem aláírásával hozzájárulását adja, hogy az itt feltüntetett hatóságot az Igazgatóság a szükséges adatszolgáltatási kérelemmel megkeresse.

A kérelem aláírás helyéhez:
Cselekvőképtelen vagy az anyasági támogatás iránti kérelem benyújtása és az ellátás felvétele tekintetében korlátozottan cselekvőképes személy esetében a "kérelmező saját kezű aláírása" helyen a nyomtatványt a gondnoknak kell aláírnia! 16. életévét be nem töltött kiskorú szülő esetében a "kérelmező saját kezű aláírása" helyen a nyomtatványt a törvényes képviselőnek kell aláírnia!

A kitöltött és aláírt formanyomtatványt és mellékleteit a bejelentett lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) kormányhivatalánál vagy az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak) illetve amennyiben a kérelmező munkahelyén működik társadalombiztosítási kifizetőhely, e kifizetőhelynél lehet benyújtani. Amennyiben a kérelmező munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, az ellátás iránti kérelmet ott kell benyújtania.
A kérelem benyújtható személyesen az ügyfélszolgálaton vagy postai úton.
A fővárosi és megyei kormányhivatalok címei, ügyfélszolgálatainak címei és az ügyfélfogadás időpontja megtalálható a www.onyf.hu weblapon.

Általános tájékoztató a gyermek születésével összefüggő egyéb ellátásokra való jogosultsági lehetőségekről


A gyermek születésével összefüggésben aki biztosítási jogviszonnyal rendelkezik, terhességi gyermekágyi segélyt vehet igénybe. Ennek feltétele, hogy a szülést megelőzően legalább kettő éven belül 365 nap biztosítási idővel rendelkezzen és a biztosítás időtartalma alatt vagy annak megszűnését követő 42 napon belül szül.

A terhességi gyermekágyi segély lejártát követően - aki rendelkezett a terhességi gyermekágyi segély jogosultság feltételeivel - gyermekgondozási díjra lehet jogosult a gyermek 2. életévének betöltéséig.

A felsorolt egészségbiztosítási készpénzellátások alapja a táppénz alapjául szolgáló jövedelem napi átlaga alapján kell megállapítani.

A terhességi gyermekágyi segély mértéke a napi átlagkereset 70%-a, hasonlóképpen a gyermekgondozási díjnak is, ez utóbbi esetben azonban legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a lehet

Ezen két ellátásra vonatkozó igényt vagy a munkáltatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen vagy a megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervéhez lehet benyújtani

Aki nem rendelkezik a terhességi gyermekágyi segély vagy gyermekgondozási díj jogosultságának feltételeivel, a szülés napjától gyermekgondozási segélyt vehet igénybe, amelyet a Magyar Államkincstár igazgatóságaihoz lehet benyújtani